Twee nieuwe vraagvormen theorie-examen

Het CBR voert op 1 januari 2018 twee nieuwe soorten vragen in de theorie-examens in

De zogenoemde single-sleepvraag en de hotspotvraag. Dit is het gevolg van een goed verlopen pilot.

Hotspotvraag

Bij de hotspotvraag geeft de kandidaat antwoord op een examenvraag door het aantikken van een afbeelding, bijvoorbeeld een verkeersbord of dashboardsymbool.

Single-sleepvraag

Bij de single-sleepvraag sleept de kandidaat het juiste antwoord naar een plaats in een afbeelding. Deze vraag lijkt op de sleepvraag die al sinds januari 2017 in het examen zit.

In het theorie-examen krijgen de kandidaten maximaal vier vragen in een nieuwe vorm, dit kunnen er dus bij het nieuwe examen minder zijn.

De nieuwe vraagvormen zijn in september getest tijdens een pilotdag. Ruim 1.300 kandidaten legden die dag een theorie-examen af met daarin de nieuwe soort vragen. Kandidaten hebben hierop enthousiast gereageerd en gaven aan er goed mee om te kunnen gaan. Onder andere naar aanleiding van deze succesvolle pilot heeft het CBR besloten de nieuwe vraagvormen standaard in het theorie-examen te laten terugkomen vanaf 2018.

Vanaf de eerste week van december 2017 worden de nieuwe vraagtypen opgenomen in de lesmethodiek van VekaBest (Auto, Motor en Bromfiets). Leerlingen kunnen direct al trainen met deze moderne methodiek en daarmee de slaagkans vergroten.

Deel dit bericht