Waarom een medische testrit

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt.

Medische Testrit – Verwijzing

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een medische testrit met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Waarom een rijtest

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt.

Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast motorvoertuig. waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Aanpassingen

Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging. Maar het komt ook voor dat de auto binnenstebuiten moet worden gekeerd om de aanpassingen te monteren. Een aanpassing aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komt veel voor. Soms worden de schakelaars voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers en de verlichting in de hoofdsteun aangebracht.

U krijgt meestal het advies om met het aangepaste voertuig eerst een aantal rijlessen te nemen. Het CBR helpt u met het vinden van een geschikte rijschool. Daarna beoordeelt het CBR tijdens een rijtest of alles naar wens verloopt. Als dat het geval is dan kunt u bij het gemeentehuis een vernieuwd of nieuw rijbewijs halen, afhankelijk van uw situatie.

Rijexamen na een rijtest

Is er een examen nodig, dan legt u dat af bij een examinator die speciaal is opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen. Dat is noodzakelijk omdat hij van de medische beperkingen en aanpassingsmogelijkheden op de hoogte moet zijn.

Om het examen goed voorbereid af te kunnen nemen, krijgt de examinator vooraf van de deskundige praktische rijgeschiktheid een rapport. In dat rapport zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft hij de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het afnemen van het examen. U legt hetzelfde examen af als ieder ander. In het verkeer moet iedereen aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen. De verkeersveiligheid staat immers voorop.