Heb jij last van faalangst

Er is aan het begin van het rijexamen een soort blokkade in het denken en doen. Je zakt vervolgens voor je rijexamen, niet omdat je het niet kunt, maar omdat je te zenuwachtig bent om te laten zien dàt je het kunt.

Faalangstexamen Amsterdam

In verband met een overbelast systeem bij het CBR is het helaas nog niet mogelijk aan te geven wat de exacte wachttijd voor een faalangstexamen zal zijn.

De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen. Wat is faalangst? En wat maakt het faalangstexamen anders dan het ‘gewone’ rijexamen voor de personenauto?

Wat is faalangst?

Voor een praktijkexamen is bijna iedereen zenuwachtig; dat is normaal. De zenuwen hebben meestal een motiverende werking en stimuleren je om goed te presteren. Bij sommige mensen is de angst echter zo groot dat ze zichzelf blokkeren in plaats van motiveren.
Er kan dan sprake zijn van faalangst. Faalangst betekent letterlijk: de angst om te falen. We spreken van faalangst voor het (praktijk)examen als je onder de druk van dat ‘ene uurtje´ bezwijkt; bijvoorbeeld door een black-out, of door fouten die je tijdens de praktijklessen nooit maakt.

Twee soorten angst

Er zijn twee soorten angst: angst als toestand en angst als karaktereigenschap. Faalangst voor het rijexamen is een voorbeeld van angst als toestand. Je bent voor het rijexamen extreem (ongezond) zenuwachtig, terwijl je in heel veel andere situaties helemaal geen last hebt van angst. Als je last hebt van faalangst voor het rijexamen zak je vaak keer op keer voor het rijexamen. Terwijl je in ontspannen lessituaties een prima bestuurder bent. Zonde, natuurlijk.

Voor wie is het faalangstrijexamen bedoeld?

Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen cbr is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als je al in het traject nader onderzoek rijvaardigheid zit, kun je dit speciale examen aanvragen.

Als je vermoedt dat je last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kun je het beste een rijschool zoeken die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de rijopleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kun je al vanaf je eerste rijles werken aan je spanning.

Voor mensen die de Nederlandse taal niet (helemaal) beheersen is het faalangstexamen helaas minder geschikt. Een goede communicatie tussen jouw en de examinator is namelijk van groot belang voor het succes van dit speciale examen.

Faalangstexaminator speciaal opgeleid

De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Duurt 80 minuten

Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig je situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden. In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om je op je gemak te stellen.

Time-out aanvragen

Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wilt. Je mag het zelf aangeven. Je examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Niet makkelijker

Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dat houdt in dat je moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.

Duurder

Omdat het examen langer duurt, wordt het wel duurder dan het gewone rijexamen voor de personenauto.

Test jezelf

Op Faalangst test rijexamen kun je testen of jij moet overwegen om het speciale rijexamen aan te vragen. Overleg altijd met je rijinstructeur/-trice!

Zo gaat het bij het faalangstexamen van het CBR