Zelfreflectieformulier CBR

Voor het rijexamen en/of tussentijdse toets vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen

Zelfreflectieformulier vragenlijst invullen

Voor de tussentijdse-toets en/of praktijkexamen vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden. Van belang hierbij is dat de kandidaat een realistisch beeld heeft van zijn eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie heeft als doel om het gedrag van de aspirant rijbewijsbezitter op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.