Rijbewijs aanvragen

Ben je geslaagd voor je rijexamen, dan kun je een rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis (stadsdeelkantoor) in je woonplaats.

Waar kan ik mijn rijbewijs aanvragen?

Ben je geslaagd voor je rijexamen, dan kun je een rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis (stadsdeelkantoor) in je woonplaats. Je mag niet aan het verkeer deelnemen tot je het rijbewijs hebt.

Geldigheid verklaring van rijvaardigheid en geschiktheid

Nadat je geslaagd bent voor het rijexamen, wordt de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register. Gemeenten en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen.

De registratie van de verklaring van rijvaardigheid is 3 jaar geldig, de registratie van de verklaring van geschiktheid 1 jaar.

Rijbewijs aanvragen en ophalen bij de gemeente

Je moet het rijbewijs persoonlijk bij de gemeente aanvragen en ophalen. Als je een rijbewijs aanvraagt, moet je meenemen:

Na 5 werkdagen kun je je rijbewijs bij de gemeente ophalen. Vraag je als 17-jarige het rijbewijs aan? Dan moet je de begeleiderspas al hebben aangevraagd. Je hoeft hem nog niet in bezit te hebben, de gemeente kan zien of de aanvraag is geregistreerd.

Het is mogelijk je rijbewijs sneller te krijgen via een spoedprocedure. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je gemeente.

Geldigheid rijbewijs

In Nederland geldt een rijbewijs in de regel voor een periode van 10 jaar. Soms wordt daarvan afgeweken, bijvoorbeeld als je ouder bent dan 60 jaar of op grond van medische redenen. Een rijbewijs kan dan een kortere geldigheidsduur krijgen.

Bent je 75 jaar of ouder, dan is een medische keuring verplicht. In de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’ staan de eisen voor de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om een motorvoertuig te mogen besturen.

185 dagen eis

Om een rijbewijs te kunnen aanvragen, moet je in het jaar voor de aanvraag minimaal 185 dagen (6 maanden) in Nederland hebben gewoond. Deze eis geldt niet als je tijdelijk (maximaal 4 jaar) in het buitenland heeft gewoond en kunt aantonen voor die tijd minimaal 10 jaar onafgebroken in Nederland te hebben gewoond. De 185 dagen eis staat in artikel 32 van het Reglement Rijbewijzen.