Langere wachttijd verplicht bij slecht opgeleide kandidaten

Om de wachttijden op korte termijn aan te pakken, gaat het CBR mogelijk ingrijpen bij de slecht opgeleide kandidaten. Examinatoren kunnen dan het praktijkexamen afbreken waarna de kandidaat een langere wachttijd krijgt voor het herexamen. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in haar antwoord op vragen die CDA-Kamerlid Maurits von Martels heeft gesteld over de lange wachttijden.

Von Martels vroeg vorige maand om opheldering over de reserveringstermijnen. Hij wilde van de minister onder meer weten welk deel van de wachttijden wordt veroorzaakt door de autorijscholen met een laag slagingspercentage. Volgens de minister is het niet exact te berekenen wat het aandeel is van kandidaten die slecht worden voorbereid op het praktijkexamen.

Wachten met herexamen

Wel benadrukt de bewindsvrouw dat er grote verschillen in slagingspercentages tussen regio’s en rijscholen. Eerder liet het CBR al weten dat er 1.500 rijscholen zijn met een slagingspercentage voor het eerste examen van 30 procent of lager. “Dit betekent dat er kandidaten op examen komen die volstrekt onvoldoende zijn opgeleid en waar de examinator moet ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Ook uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het onverstandig om een dergelijk slecht opgeleide kandidaat de hele rit van het praktijkexamen af te laten maken.”

Afbreken van het praktijkexamen

Het CBR onderzoekt nu hoe daar op korte termijn iets aan gedaan kan worden. “Bijvoorbeeld door het afbreken van het praktijkexamen in combinatie met een verplichte langere wachttijd voor het herexamen”, volgens Van Nieuwenhuizen.

De minister verwacht niet dat de wachttijden snel weer op het gewenste niveau komen. “Immers er zijn geen maatregelen in te zetten die op zeer korte termijn effect hebben zonder de kwaliteit van het praktijkexamen aan te tasten. Ik bezie daarom samen met het CBR daarnaast in hoeverre prioritering van de verschillende examens mogelijk is.”

De vraag naar praktijkexamens is zeer sterk gestegen

Volgens de bewindsvrouw ligt de oorzaak van de wachttijden bij zowel vraag als aanbod. “De vraag naar examens is zeer sterk gestegen: sinds 2014 is het totaal aantal praktijkexamens gestegen van 630.000 naar 735.000 (prognose 2018), circa 17 procent. Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen heeft het CBR afgelopen twee jaar nieuwe examinatoren geworven. Deze zijn sinds 2016 intern binnen het CBR opgeleid. Het CBR ervaart dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten aan te trekken vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Het effect van 17-jarigen is inmiddels gering; dat effect is wel opgetreden toen de vraag naar examens van de 17-jarigen bovenop de gewone vraag kwam, maar is inmiddels gedempt.”

Deel dit bericht