Slecht voorbereide kandidaten weren van de praktijkexamens

CBR praktijkexamens afbreken

Het CBR wil slecht voorbereide kandidaten weren van de praktijkexamens. Examinatoren zullen vaker CBR praktijkexamens afbreken wanneer de kandidaten zo slecht zijn opgeleid dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Vervolgens moeten deze kandidaten langer wachten tot hun herexamen. Dit moet een preventieve werking hebben. Ook doet het CBR onderzoek naar het ‘ongewenst beïnvloeden’ van het slagingspercentage door autorijscholen en naar omstreden verdienmodellen.

Dat meldt CBR-directeur Petra Delsing in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin ze de maatregelen omschrijft om de lange wachttijden voor de praktijkexamens tegen te gaan. Een ervan is het strenger optreden bij de slecht opgeleide kandidaten. “Deze kandidaten (en autorijscholen) maken onnodig gebruik van onze schaarse examencapaciteit.”

Afgebroken vanwege ‘gevaarzetting’

Momenteel worden elke maand zo’n 130 examens afgebroken vanwege ‘gevaarzetting’. “Een groter aantal examens komt daarvoor in aanmerking, gelet op de slechte voorbereiding van de kandidaat.” Delsing kondigt aan dat de examinatoren deze bevoegdheid vanaf dit najaar strikter gaan toepassen.

Om herhaling te voorkomen, moeten de kandidaten bij wie het examen is afgebroken bovendien langer wachten: zes weken in plaats van de gebruikelijke twee weken. “Dit heeft naar verwachting vooral een preventieve werking.” In mei liet minister Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer weten dat deze maatregel op de planning stond.

Meerdere inschrijvingen

Ook noemt Delsing het ongewenst dat autorijscholen hun slagingspercentage beïnvloeden door met meerdere inschrijvingen bij het CBR te werken. “Alleen kansrijke kandidaten doen examen onder naam van een van de (handelsnamen van de) autorijschool, waardoor de autorijschool een hoog percentage kan laten zien.” Het CBR onderzoekt momenteel de aard en omvang van deze praktijk.

Onwenselijk verdienmodel

Bovendien speelt het probleem van een onwenselijk verdienmodel van een autorijschool door kandidaten veel te vroeg en dus kansloos op examen te laten komen bij het CBR, waaraan de betreffende autorijschool verdient door een eigen opslag op het tarief van het CBR, dat de kandidaat niet beseft.” Het CBR stelt samen met de brancheorganisaties maatregelen op om dit gedrag tegen te gaan.

Deel dit bericht