Beginnersrijbewijs B van zeventien- en achttienjarigen wordt gelijkgetrokken

De termijn voor het beginnersrijbewijs 17-jarigen wordt verlaagd naar 5 jaar

Voor jongeren die in het kader van 2toDrive op hun zeventiende het rijbewijs B halen, geldt eveneens een beginnerstermijn van vijf jaar. Nu worden zij nog zeven jaar als beginner gezien. De Raad van State heeft een positief advies uitgebracht over het voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat).

Het voorstel betreft een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden. De gelijkstelling moet het aantrekkelijk maken om deel te nemen aan het begeleid rijden. Nu wacht nog 12 procent van de zeventienjarigen die geslaagd zijn voor hun examen tot hun achttiende met de aanvraag van het rijbewijs, om te voorkomen dat ze vastzitten aan een beginnerstermijn van zeven jaar. Het gevolg is dat zij een jaar lang geen ervaring opdoen. Zo kunnen hun vaardigheden wegzakken.

Door de beginnerstermijn te stellen op vijf jaar wil het ministerie stimuleren dat zij ook daadwerkelijk voor hun achttiende verjaardag het rijbewijs aanvragen en dus ook meer kilometers maken met een ervaren begeleider naast zich.

Beginnersrijbewijs

Het beginnersrijbewijs is in het leven geroepen om ongevallen en gevaarlijk rijgedrag door onervaren bestuurders te verminderen.

Iedereen die een rijbewijs heeft gehaald krijg het beginnersrijbewijs, zware verkeersovertredingen worden dan bijgehouden.

Als je binnen 5 jaar 3x ernstig in de fout bent gegaan zal je rijbewijs geschorst worden.

Onervaren bestuurders zijn in verhouding vaak betrokken bij verkeersongevallen en overtredingen.

Minder slachtoffers

Middels deze aanpassing wil de overheid het aantal slachtoffers terugbrengen.

Automatisch naar…

Na 5 jaar zal dit rijbewijs automatisch worden omgezet naar een puntenrijbewijs.

Puntenrijbewijs

Het puntenrijbewijs geldt voor alle weggebruikers. Net zoals het beginners rijbewijs is het bedoelt om brokkenpiloten aan te pakken.

Overtredingen die punten ‘opleveren’ zijn:

  • Bumperkleven
  • Ernstige snelheidsovertredingen
  • Veroorzaken van gevaar of hinder
  • Veroorzaken van materiële of immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels
  • Veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.
  • Alcohol in het verkeer.

 Meer informatie over het beginnersrijbewijs

 

 

 

 

 

Deel dit bericht