Privacybeleid

Rijschool Overtoom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site

Rijschool Overtoom.nl – Privacy Beleid

Rijschool Overtoom.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

Je persoonlijke gegevens:

We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwd.

Rijschool Overtoom Amsterdam